1. برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در موعد مقرر
  2. پیش ثبت نام نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 1403
  3. ثبت نام نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی 1403