اطلاعیه شماره چهار

 

موضوع: اصلاحیه آئین نامه ارزی - ریالی 

تاریخ انتشار: شنبه  23 اردیبهشت ماه 1402

 

قابل توجه مشارکت کنندگان گرامی بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، بر اساس آئین نامه جدید ارزی - ریالی شرکت سهامی نمایشگاه های ج. ا. ایران، بند 2 آئین نامه ارزی - ریالی به شرح زیر تغییر می یابد.

* نمایش کالا با برند یا نام ایرانی که در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترک کشورهای خارجی معرفی شود مشمول پرداخت هزینه 30 درصد ارزی و 70 درصد ریالی است. (۳۰ درصد از کل متراژ غرفه ارزی در نظر گرفته می شود - هزینه غرفه بر حسب تعرفه ارزی و به یورو اخذ می شود - و ۷۰ درصد باقی مانده به صورت ریالی بر حسب تعرفه ریالی اخذ می شود)

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران